Výsledky hlasovania

Harmonogram

Prijímanie nápadov

do 10.6.2021

Spracovanie nápadov

do 14.6.2021

Hlasovanie 

15.6. - 30.6.2021

Spracovanie výsledkov

do 6.7.2021

Vyhodnotenie hlasovania 

7.7.2021

SME JEDEN TÍM PRIPRAVENÝ NA TOKIO - Olympijský deň

ZŠ Tajovského 1, 903 01 Senec

538 hlasov
project_image

MŠ Fándlyho 2, 903 01 Senec

232 hlasov
project_image

MŠ Slnečné jazerá 2764, 903 01 Senec

173 hlasov
project_image

ZŠ s VjM Alberta Molnára Szencziho Senec

134 hlasov
project_image

MŠ Košická 40, 903 01 Senec

108 hlasov
project_image

MŠ Kollárova 23, 903 01 Senec

107 hlasov
project_image

MŠ Kysucká 9, 903 01 Senec

89 hlasov
project_image

ZŠ Mlynská 50, 903 01 Senec

84 hlasov
project_image

ZŠ Kysucká 14, 903 01 Senec

46 hlasov
project_image

MŠ Fándlyho 20, 903 01 Senec

43 hlasov
project_image

Gymnázium A.Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec

33 hlasov
project_image

Súkromná anglická škôlka Benjamín Senec

25 hlasov
project_image